Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
NEW MEDIA ба чанартай сэтгүүлзүй

Илтгэсэн хурлын нэр: МоСС-ийн Сэтгүүлзүйн тэнхимийн багш, оюутны хаврын ЭШБХурал

Илтгэгч:  С.Амартүвшин

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-13

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: С.Амартүвшин