Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний хичээлд мэтгэлцээнийг ашиглах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Эрдэм шинжилгээ, судалгаа- II семинар

Илтгэгч:  Ц.Сарангэрэл

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-13

Илтгэлийн хураангуй:

Англи хэлийг гадаад хэл  хэмээн судалдаг улс орнуудад суралцагчдыг англи хэлнийхээ чадварыг хичээлийн болон хичээлээс гадуур ( хичээлийн бус цагаар) ашиглаж чадахуйц хэмжээнд хүргэх үр дүнтэй дасгал ажил хэрэгтэй байна. Мэтгэлцээн нь суралцагчдыг өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, ярилцлагад оролцох, өөрийн үзэл бодлоо  хамгаалах, аливаа асуудалд сөрөг үйлдэл үзүүлэх болон тухайн асуудалтай холбоотой судалгаа шинжилгээний ажлыг удирдан явуулах урам зоригийг олгох дасгал дадлага ажил юм. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #харилцаа #сурах #мэтгэлцэх #сэдэл #чадвар

Хавсаргасан файл:

sarangerelts@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: Ц.Сарангэрэл