Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сэтгүүлчийн ур чадварын зарим асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: МоСС-ийн Сэтгүүлзүйн тэнхимийн багш, оюутны хаврын ЭШБХурал

Илтгэгч:  С.Амартүвшин

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-04

Илтгэлийн хураангуй:

Сэтгүүлчийн найруулга, бичлэгийн өнгө аяс хэмээх ойлголтууд  тухайн сэтгүүлийн бичих ур чадварын  илэрхийлэл болдог. Сэтгүүлчийн найруулга, бичлэгийн өнгө аяс хэмээх ойлголтууд  тухайн сэтгүүлийн бичих ур чадварын  илэрхийлэл болдог.