Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
21-р зууны бүжгийн багшийн ур чадвар

Илтгэсэн хурлын нэр: Мэргэжлийн их семинар

Илтгэгч:  Д.Батсайхан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-20

Илтгэлийн хураангуй:

21-р зуунд боловсролын салбарт хүч түрэн гарч ирсэн хамгийн эерэг нөлөөллүүд нь мэдээж бүтээлч байдал, хамтын оролцоо, бүтээлч сэтгэлгээ шинийг эрэлхийлсэн, биеэ дайчлан, асуудлыг шийдвэрлэх болон дэлхийн чиг хандлагыг мэдрэх нь чухал юм. Эдгээр чадварууд нь бүжгийн боловсролд хүчтэй нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд арга зүйн үндэс суурийг бий болгож эхэлжээ.