Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Урал орчимд тархсан Цэгрэмийн (Orchidaceae Juss.) овогт хамаарах 9 зүйл ургамлын тоосны мөхлөгийн хэлбэрзүйн онцлог, үр тогтох чадвар

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС, БУС, УСЭ, УСЕБ тэнхмийн хамтарсан ин семинар.

Илтгэгч:  Т.Мөнхзул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-12

Илтгэлийн хураангуй: Цэгрэмийн (Orchidaceae Juss.) овогт хамаарах 9 зүйл ургамлын тоосны хэлбэрзүйн онцлог болон үр тогтох чадварын хувийг судалсан дүнг тусгасан болно. Судалгаанд авсан зүйлүүдийн тоосны мөхлөгийг онцлогоор нь 3 бүлэг болгон ангилсан. Тоосны мөхлөгийн үр тогтох чадвар 76-94%.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #тоосны мөхлөг #үр тогтох чадвар

Илтгэл нэмсэн: Т.Мөнхзул