Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЛОНДОНГИЙН ОЛИМПОД ОРОЛЦСОН ТАМИРЧДАД СПОРТЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙН СУРГАЛТ ЯВУУЛСАН НЬ

Илтгэсэн хурлын нэр: БТС-ийн Гимнастикийн тэнхимтэй хамтарсан хэлэлцүүлэг

Илтгэгч:  Д.Уранмандах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-18

Илтгэлийн хураангуй: Спортын шинжлэх ухааны физиологи, биомеханик, инженерчлэл зэрэг нь сэтгэл зүйтэй салшгүй холбоотой юм. Спортын ертөнцөд тамирчны сэтгэл зүйн ур чадвар,  далд сэтгэл зүй нь бүрэн судлагдаагүй  байна. Олимп бол тамирчдын зөвхөн тэмцэх талбар биш хүний бие бялдрын дээд зэргийн боломж бололцоог харуулахын тулд өөрт байгаа нөөц боломжийг  хэрхэн даван туулах  сэтгэл зүй дээр үндэслэн медальд хүрэх замыг хэлнэ.