Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх


Тогтвортой хөгжлийн боловсрол


Сургалтын цахим обьект
Багш боловсролын шинэчлэлБагш бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулах

зургийг хэрхэн унших вэБагш боловсролын шинэчлэл


Хөдөөгийн бага боловсролын чанарыг дээшлүүлэхэд

“XXI зууны багшийн англи хэлний боловсролыг “DynEd” хөтөлбөрөөр дэмжиж, үр дүнд хүрэх”---------------
<<
1 2
>>