Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш боловсролын шинэчлэл: Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш бэлтгэх

Удирдагч: Ц.Баттуяа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.Батцэнгэл:12.PHD190],[Ч.Байгалмаа :12.SWD270]

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-04-24

Товч тайлбар:

Тусгай хэрэгцээт боловсролын анги нээх, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, сурах бичиг, дасгал ажлын дэвтэр, үнэлгээний дэвтэр боловсруулах 

Хавсаргасан файл: