Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь” төслийн Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийн сургагч багшийн сургалт

Удирдагч: Нарантуяа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б. Наранчимэг:K.HS17]

Захиалагч: БСШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 89988460

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-11-30

Товч тайлбар:


Хавсаргасан файл: