Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын чанарын шинэчлэл /Бага боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл/

Удирдагч: Б.Насанбаяр, Г. Баярмаа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Л. Уртнасан:08.TMD010],[Ц. Тамир:10.DEM130]

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 596

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-08-25

Товч тайлбар:

2013-2014 оны хичээлийн жилд "Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр" түүнийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн "Бага боловсролын биеийн тамирын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж", "Багшийн ном Биеийн тамир I-V" зохиож,  гурван үе шаттайгаар үндэсний лаборатори 40 сургууль дээр туршиж, түүний үр дүнд шинэчлэн сайжруулснаар энэ хичээлийн жилээс эхлэн үндэсний түвшинд хэрэгжүүлж байна.