Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол

Удирдагч: Б.Жадамбаа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Тунгалаг:H.FL02],[Е.Батчулуун:M.GE02],[ .Баасандорж:H.HI03],[Б.Сандагдорж :M.MT01],[З.Баярчимэг:H.RL04],[Б. Баярчимэг:T.MS07],[Ш.Дауренбек:T.MS10],[С.Энхжин:H.HI07],[Ц.Баттуяа:11.DAS160],[Г.Бямбацэрэн:T.ML01],[В.Баяржаргал:A.TE08],[Л.Эрдэнэчимэг:H.ML12],[Ц.Хонгорзул:M.BI06],[Г.Уранчимэг:M.MS06]

Захиалагч: БСШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-06-07

Товч тайлбар:

2014 оны 04 сарын 01-аас 05 сарын 01-нд Монгол улсад албан ёсоор мөрдөгдөж байгаа биологийн хичээлийн суурь, бүрэн дунд түвшний 28 стандарт, хөтөлбөр, сурах бичигт ТХТБ-ын үзэл санаа хэрхэн тусгагдсан  болон орон нутаг, Улаанбаатар хотын ЕБ-ын сургуулийн хичээлд хэрэгжиж байгаа талаар үнэлгээ шинжилгээ хийлээ. 

Хавсаргасан файл: