Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын цахим обьект: ADB 0125 ЕС-13/104-118

Удирдагч: Г. Шинэцэцэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.Пагмасүрэн:M.MS05]

Захиалагч: БСШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 38000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-05-19

Товч тайлбар:


Хавсаргасан файл: