Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь” төслийн Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийн сургагч багшийн сургалт

Удирдагч: Хүүхдийг ивээх сан

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б. Наранчимэг:99.MON050]

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 89988460

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-09-22

Товч тайлбар:

Завсардсан буюу сургуулийн гадна байгаа хүүхдүүдэд 1-3 дугаар ангийн монгол хэл, математикийн боловсролыг бага боловсролын цөм хөтөлбөртэй дүйцүүлэн эцэг эхэд нь түшиглэн эзэмшүүлэх, хүүхдийг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэх.