Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн багш нарт зориулсан явцын үнэлгээ түүнийг хэрэгжүүлэх нь

Удирдагч: Кембрижийн зөвлөхүүд

Хэрэгжүүлэгч баг: Боловсролын яам

Захиалагч: боловсролын яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2300000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-01-16

Товч тайлбар:

Явцын үнэлгээг сургалтад хэрэгжүүлэх, арга техникийг судлах турших

Хавсаргасан файл: