Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Үнэлгээг боловсронгуй болгох” БШУЯ, БМДИ-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн Үнэлгээний дэд багийн ахлагч

Удирдагч: С. Пүрэв

Хэрэгжүүлэгч баг: А. Оюунтунгалаг,О. Пүрэв нарын хамтарсан баг

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-01-01

Товч тайлбар:

2013 оны 10 сараас БШУЯ, БМДИ-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Үнэлгээг боловсронгуй болгох” төсөлд Үнэлгээний дэд багийн ахлагчаар ажиллаж, “Хүн нийгэм” хичээлийн үнэлгээний жишиг даалгавар боловсруулж, түгээн дэлгэрүүлж байна. 

Хавсаргасан файл: