Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш боловсролын шинэчлэл

Удирдагч: Мөнхжаргал

Хэрэгжүүлэгч баг: [О.Мягмар:12.PHD130],[С.Оюунгэрэл:12.PHD160],[Д.Дэлгэрмаа:12.PHD180],[М.Хишиг-Ундрах:12.PHD220]

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 4800

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-04-04

Товч тайлбар:

багш мэргэжлийн суурь хичээлүүдийн хөтөлбөрүүдийг боловсронгуй болгох

Хавсаргасан файл: