Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Судалгааны арга зүй” хичээлийн хөтөлбөр

Удирдагч: С.Түмэндэлгэр

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Алтансувд :06.PMS030]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-04-01

Товч тайлбар:

1 Магистрант/докторантын судалгааг тэнхим, сургуулийн

Хавсаргасан файл: