Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулах

Удирдагч: МУБИС-ийн ректор О.Мөнхжаргал

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ж.Батдэлгэр:11.DIR.110],[Д.Эрдэнэчулуун:12.PHD150]

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 34.1

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-06-19

Товч тайлбар:

Төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажил:

  • Сэтгэл судлалын багц хичээлийн үзэл баримтлал боловсруулсан
  • "Хүний хөгжлийн сэтгэл зүйн үндэс" хичээлийн багц хөтөлбөр боловсруулж байна

Хавсаргасан файл: