Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ХӨДӨӨГИЙН БАГА БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД МЭДЭЭЛЛИЙН ХАРИЛЦААНЫ ТЕХНОЛОГИЙГ ОНОВЧТОЙ АШИГЛАХ

Удирдагч: Б.Жадамба

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ж.Батбаатар:02.JOD150]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 100000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-01-15

Товч тайлбар:

"ХӨДӨӨГИЙН БАГА БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД МЭДЭЭЛЛИЙН ХАРИЛЦААНЫ ТЕХНОЛОГИЙГ ОНОВЧТОЙ АШИГЛАХ" ТӨСӨЛ

Хөдөөгийн бага боловсролын чанарыг ахиулахад мэдээллийн технологийг оновчтой ашиглах төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр Япон улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны (ЖАИКА)-ийн Байгууллага, Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны яам болонМонгол Улсын Боловсролын Их Сургууль хооронд хамтран ажиллах САНАМЖ БИЧИГ-ийг 2012 оны 01 дүгээр сарын 09өдөр байгуулсан. 2012-2017 онд хэрэгжих юм


 

 

Хавсаргасан файл: