Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш бэлтгэх сургалтад нэгдмэл арга зүй (STEAM) нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх нь

Удирдагч: Х.Тамир

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.Бурмаа:H.EM01]

Захиалагч: БСШУСЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 70

Гүйцэтгэсэн огноо: 2017-03-15

Товч тайлбар:

Нэгдмэл арга зүйн (STEAM) зөвлөмж боловсруулсан.