Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
БАГШ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ- БАГА БОЛОВСРОЛЫН МОНГОЛ ХЭЛ УРАН ЗОХИОЛЫН ХИЧЭЭЛИЙН ЗААХ АРГА ЗҮЙ

Удирдагч: Мөнхжаргал

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.Бямбацэрэн:10.DHS010],[Ц.Наранцэцэг:10.DHS040]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 32000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-04-26

Товч тайлбар:

МУБИС-ийн хэмжээнд багш боловсролын шинэчлэл төслийн хүрээнд заах аргын хичээлүүдийн хөтөлбөрийг шинэчлэх зорилгоор бага боловсролын монгол хэлний хичээлийн заах аргын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулсан. Хөтөлбөрт суурилсан дадлагаажлын дэвтэр, оюутны үнэлгээний багц материал, сурах бичиг боловсруулагдсан. 

Хавсаргасан файл: