Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Arrow

Improving curriculum design (ARNA)

"Агаа Эгээ" төсөл

"Агаа Эгээ" төсөл

Сургалтын цахим материал боловсруулах программ хангамжийн гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах нь

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний стандартыг боловсруулах хэрэгцээ шаардлага


Багш нарын англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт-2013Өсвөр насны хүүхдийн хөгжилд цахим хэрэглэгдэхүүний нөлөөлөл

"Багш нарын англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт-2013"

Гэр бүлийн боловсрол


Авиа


Оюутан 2014 /эрүүл мэндийн боловсрол олгох/

Шинэ оюутан 2013

Шинэ оюутан 2012

Багшлах дадлагын чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь


---------------
<<
1 2 3 4
>>