Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш боловсролын шинэчлэл

Удирдагч: ректор Д. Мөнхжаргал

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.Бурмаа:01.ELM010],[О.Мягмар:12.PHD130],[Г.Бямбацэрэн:10.DHS010],[О.Алтангоо:07.PMD010]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-06-14

Товч тайлбар:

Төслийн хүрээнд багш боловсролын үзэл баримтлал , стандарт боловсруулсан, үүнийг хийхийн тулд харьцуулсан болоод нөхцөл байдлын судалгаа хийгдсэн.