Нэвтрэх хэсэг НэвтрэхДорнод монголын бичээсийн судалгаа