Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулах төсөл, Физик Мэргэжлийн Дидактик

Удирдагч: Д.Мөнхжаргал

Хэрэгжүүлэгч баг: [О.Алтангоо:07.PMD010],[Б.Гандөш:07.PHD020],[Б.Гантуяа:07.PMD040],[Х.Батболд:07.PHD040]

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-08-30

Товч тайлбар:

Физик Мэргэжлийн Дидактик хичээлийн хөтөлбөр, зөвлөмж, гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн боловсруулах

Хавсаргасан файл: