Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай сургуулийн сурагчдын сурах бичиг бичих төсөл

Удирдагч: БШУЯ

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.Батцэнгэл:12.PHD190]

Захиалагч: БШУЯам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-05-15

Товч тайлбар:

“Математик -1” сурах бичиг боловсруулах багийн ажлын тайлан.

Тус сурах бичиг нь БШУЯ-наас захиалсан  16,3 х.х  хэмжээтэй, сурах бичиг зохиох багийн бүрэлдэхүүнд МУБИС-ийн багш Г.Батцэнгэл, Б.Оюунцэцэг, 63-р тусгай сургуулийн багш Х.Чанцалдулам, 55-р тусгай сургуулийн согог зүйч багш Х.Чулуунхүү, бага ангийн сургалтын арга зүйч зөвлөх багш Т.Оюун нар ажилласан болно. Сурах бичиг нь  өмнөх үг, бэлтгэл бүлэг, 1-10 хүртэл тооны тоо тоолол гэсэн бүтэцтэйгээр бичигдсэн. Тус сурах бичгийн онцлог дараах өмнөх үгэнд тодорхой заагдсан.