Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
-ийн үнэлгээнд суурилсан хөтөлбөр боловсруулах

Удирдагч: БШУЯ

Хэрэгжүүлэгч баг: [Э.Чойсүрэн:06.DME030]

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-04-09

Товч тайлбар:

Олон улсын чиг хандлагад нийцүүлсэн хөтөлбөр боловсруулах