Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“XXI зууны багшийн англи хэлний боловсролыг “DynEd” хөтөлбөрөөр дэмжиж, үр дүнд хүрэх”

Удирдагч: Д. Мөнхжаргал

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.Агиймаа:01.ELA110],[Б.Болормаа:01.ELM100],[Д.Даваасүрэн :01.ELA160],[Х.Нармандах:01.ELA090],[Б.Пүрэвсүрэн:01.ELA140],[Г. Дүгэржав:10.DHS120],[Г. Отгонсүрэн:10.DHS110],[Ц.Оюунчимэг:10.DHS130],[Ц.Нарангэрэл:10.DHS140],[Ц. Мөнх-Ундар:10.DHS210]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 159.2186

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-06-03

Товч тайлбар:

Уг төсөл нь “Steppe Learning LLC”-ийн үйлчилгээний дагуу МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн багш оюутнуудын англи хэлний мэдлэг чадвар, англи хэл заах аргазүй болон мэдээлэл харилцааны технологийг хэрэглэх чадварыг сайжруулах зорилготой.

Төслийн 1-р үе шатанд МУБИС-ийн ГХС-ийн англи хэлний 6 багш, БС-ийн англи хэлний 5 багшийг сургалтанд хамруулснаар  одоо “DynEd” хөтөлбөрөөр сургалтаа бие даан явуулж байна.

Төслийн 2 шатанд 2013-08-19-өөс эхлэн  БС-ийн 1-р курсын 400 оюутан “DynEd” хөтөлбөрөөр сургалт явуулж байна.

Хавсаргасан файл: