Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Семинарын хичээлийг зохион байгуулах аргазүй
"Нэр хүндийн тухай асуудал уран зохиолд"
"Үлгэр, домог, тууль дахь цаг хугацааны дүрслэл"
Бага боловсролын математикийн хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулж буй үйл явц, үр дүн
"Гурван зангилаа" романы хэл найруулгад хийсэн зарим ажиглалт"
"Түүхээс сэдэвлэсэн нэгэн романы тухайд"
"Гурван зангилаа " романы туурвилзүйн онцлог
Оюутан нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээлийн технологийг хэрэгжүүлж буй туршлага, түүний үр дүнгээс
"Багшийн сэтгэлзүйн орчин"
Өгүүлбэртэй бодлого бодоход үгийн утга чухал болох нь
Solo таксономи ба чанарын үнэлгээ
Бие даасан ажил суралцагчдын сурлагын чанарт нөлөөлөх нь
Бага ангийн багш нар сурагчдыг хэрхэн сэдэлжүүлж буй арга байдлыг судалсан нь
Нээлттэй програм хангамжийг сургалтад ашиглах нь
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилахад бид бэлэн үү?
"Оюутны суралцахуйг дэмжих арга зүйн зарим асуудал"
Математикийн хичээлд цээж тооллын аргуудыг хэрэглэх нь
"Бүтээгч" багшийн хөгжил, төлөвшлийг дэмжих төсөлт ажлын үнэлгээний асуудал
Хөвсгөл аймгийн Ренчинлхүмбэ сум Сул уул орчмын ургамалжилтын судалгааны зарим дүнгээс /хамтарсан Галина Ёндонова (ОХУ, Буриадын Их Сургууль)
“Үетний овгийн (Poaceae Barnhart.) зарим ургамлын тоосны хэлбэрзүй
"Багшийн хөгжлийн зарим асуудалд"
Хүмүүнлэгийн сургалтад мэдээлэл харилцааны технологийг хэрэглэх боломж
Багшийн хөгжил
Сургалтын чанар ба багшийн үнэлгээ
Оюутан - багшийн чадварын судалгаа
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 20
>>