Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын чанар ба багшийн үнэлгээ

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  Д. Ганболд

Хамтран илтгэгч: А. Төрбат,Ч. Пүрэвдорж

Илтгэсэн огноо: 2014-04-23

Илтгэлийн хураангуй: