Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Багшийн хөгжлийн зарим асуудалд"

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн ЭШ -ний хурал

Илтгэгч:  Б. Цэнджав

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-09-09

Илтгэлийн хураангуй: 1.Оршил

2.Багшийн хөгжлийн зарим асуудалд
3.Багшийн ёс зүй үлгэр дуурайлал
4.Багшийн ур чадвар, заах арга барилын үр өгөөж
5.Судалгааны үе шат, үр дүн
6.Дүгнэлт

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #судлах #өөрчлөх #дээшлүүлэх #боловсронгуй болгох #хүмүүжүүлэх #шинэчлэх #хөгжүүлэх #хамтран ажиллах #төлөвлөх

Илтгэл нэмсэн: Б. Цэнджав