Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн хөгжил

Илтгэсэн хурлын нэр: Ар.БС ММЗ тэнхимийн ЭШХ

Илтгэгч:  А.Гантулга

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-12

Илтгэлийн хураангуй: Багшийн ажлын байрандаа хөгжих боломж

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: А.Гантулга