Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүмүүнлэгийн сургалтад мэдээлэл харилцааны технологийг хэрэглэх боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүмүүнлэгийн сургалтын суурь асуудал

Илтгэгч:  Ц.Баярмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-16

Илтгэлийн хураангуй: Мэдээллийн технологийг харилцаа холбооны технологитой хослуулан хэрэглэхийг МХТ гэх ба  мэдээлэл холбоо, харилцааны хэрэгслийг ашиглан мэдээллийг олж авах, тараах, боловсруулах, хадгалах, дамжуулах, хэрэглэх зэрэг бүхий л үйл ажиллагааны тухай ойлголт юм.  Өөрийн хичээл заасан туршлага дээр тулгуурлан багш, оюутны хувьд эерэг болон анхааран ажиллах санамжуудыг гаргаж ирсэн. 


Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #МХТ. #Цахим хичээл.

Илтгэл нэмсэн: Ц.Баярмаа