Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутан - багшийн чадварын судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Бага боловсролын багшийн стандарт, хөтөлбөр

Илтгэгч:  Г.Бямбацэрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-23

Илтгэлийн хураангуй: АНУ-ын ӨК мужийн Коломбийн Коломби коллежийн проф. Лейн багшийн удирдлаган дор Багшийн сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдын судалгааг авч нэгтгэн илтгэлийг боловсруулсан бөгөөд энэхүү илтгэлийн үр дүнг ашиглан Цагаан толгойн дадлагын удирдамжид оюутан багшийн чадварын үнэлгээ оруулж туршин хэрэглэж байна. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Г.Бямбацэрэн