Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Семинарын хичээлийг зохион байгуулах аргазүй

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  П.Отгонбат

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-11

Илтгэлийн хураангуй: Семинарын хичээлийг зохион явуулах аргазүй

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: П.Отгонбат