Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын математикийн хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулж буй үйл явц, үр дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС КМТС багш оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Б.Түмэнцэцэг

Хамтран илтгэгч: Д.Энхцэцэг,Б.Золзаяа,Т.Уламбаяр,Г.Уртнасан,Ц.Гэрэлтуяа

Илтгэсэн огноо: 2013-04-24

Илтгэлийн хураангуй: Багш заавал МХТ ашиглан цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах биш бэлэн нөөцөөс сургалтадаа ашиглах боломжтой

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #МХТ #бага боловсрол #математик сургалт

Илтгэл нэмсэн: Б.Түмэнцэцэг