Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Гурван зангилаа" романы хэл найруулгад хийсэн зарим ажиглалт"

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Чимэгбаатар

Хамтран илтгэгч: П.АЛТАНЗУЛ

Илтгэсэн огноо: 2014-04-09

Илтгэлийн хураангуй: Хэл найруулгад нь хийсэн ажиглалт

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Чимэгбаатар