Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Нэр хүндийн тухай асуудал уран зохиолд"

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Чимэгбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-01

Илтгэлийн хураангуй: Нэр хүндээ эрхэмлэн өргөж явах тухай асуудал уран зохиолд туссан нь

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Чимэгбаатар