Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Үлгэр, домог, тууль дахь цаг хугацааны дүрслэл"

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшийн хөгжил-Боловсролын шинэчлэлд

Илтгэгч:  П. Алтанзул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-25

Илтгэлийн хураангуй: "Үлгэр, домог, тууль дахь цаг хугацааны дүрслэлийн онцлог. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: П. Алтанзул