Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургуулийн аврага шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн

Зохиогч:   Г.Хишигбаяр

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2016-03-20

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Спорт

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн

Товч тайлбар: Сургуулийн аврага шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээнд оролцсон.


Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Г.Хишигбаяр