Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн багш нарт зориулсан сургалт

Зохиогч:   Г.Хишигбаяр

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2017-03-15

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар: Байгалийн ухааны тэнхимийн багш нартай хамтран ЕБС-ийн багш нарт "Сургалтыг дэмжих хэрэглэгдэхүүн боловсруулж ашиглах нь" сэдэвт сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж, цахим хэрэглэгдэхүүнийг хичээлийн сэдэв, агуулгатай уялдуулан оновчтой боловсруулж хэрэглэх талаар туршилт хичээлд тулгуурлан хэлэлцүүлэг хийсэн.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Г.Хишигбаяр