Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэл II хичээлийн үнэлгээний сан

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч: [Н. Даваасүрэн:T.ML10]

Огноо: 2017-01-06

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: МУБИС-ийн

Товч тайлбар:

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн