Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
НХУС- Спорт өдөрлөг

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч: [Г.Агиймаа:H.FL01]

Огноо: 2016-11-20

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Спорт

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн

Товч тайлбар: бө

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн