Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гадаад хэлний сургалт: хэлшинжлэл, орчуулга, орон судлал, заах аргын тулгамдсан асуудлууд (НХУС-ийн гадаад хэлний салбарын ЭШХ)

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2019-01-16

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Мэтгэлцээн

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн

Товч тайлбар:

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн