Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
БИ БАГШИЙН СУРГУУЛИЙН ОЮУТАН БОЛЛОО

Зохиогч:   Б.Мягмаржав

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2015-09-25

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн

Товч тайлбар:

Өдөрлөг нь 2015-2016 оны хичээлийн жилд “Багш мэргэжлийн удиртгал” хичээлийн “Би-ийн танилцуулга”, “Сургуулийн танилцуулга” болон “БИ ББС-ийн оюутан болллоо” сэдвүүдийг бататгахад чиглэгдсэн үйл ажиллагаа байлаа.Энэхүү арга хэмжээний зорилго нь оюутанд ээлтэй, бодит, тэдний цаашид сургуульд дасан зохицох, сэтгэл зүйн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх улмаар сурах сэдэл төрүүлэх, бие хүмүүсийн хоорондын харилцааг нөхөрсөг, хамт олонч болгон төлөвшүүлэх эхний үе шатыг бүрдүүлэхэд оршиж байгаа юм.


Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Б.Мягмаржав