Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МУБИС-ийн үйлдвэрчний эвлэлийн хурал

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч: [Г.Чулуун-Эрдэнэ:H.FL22]

Огноо: 2017-01-11

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: МУБИС-ийн

Товч тайлбар:

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн