Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургуулийн намрын спарткиад

Зохиогч:   Г.Хишигбаяр

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2016-09-25

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Спорт

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн

Товч тайлбар: Сургуулийн багш нарын хамтаар оюутны намрын спарткиадыг зохион байгуулсан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Г.Хишигбаяр