Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургуулийн намрын спарткиад

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Огноо: 9/25/2016 12:00:00 AM

Сургуулийн аврага шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн

Зохиогч: Г.Хишигбаяр Огноо: 3/20/2016 12:00:00 AM

НХУС- Спорт өдөрлөг

Зохиогч: О.Мягмарсүрэн Огноо: 11/20/2016 12:00:00 AM

asdfasdf

Зохиогч: Х.Тамир Огноо: 4/6/2015 12:00:00 AM