Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн аргазүйн шинэчлэл, туршлага заах аргын уралдаан

Зохиогч:   Г.Хишигбаяр

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2017-03-15

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Мэтгэлцээн

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар: Багш бэлтгэх сургуулийн оюутан-багшийн аргазүйн шинэчлэл, хөгжил төслийн хүрээнд багийн гишүүдтэй хамтран, бага ангийн багш нарын дунд "Багшийн аргазүйн шинэчлэл, туршлага" заах аргын уралдааныг зохион байгуулсан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Г.Хишигбаяр