Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МУБИС-ийн Архангайн Багшийн сургуулийн Байгалийн ухааны тэнхимээс зохиодог олимпиад

Зохиогч:   Г.Хишигбаяр

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2017-03-15

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар: Архангайн Багшийн сургуулийн Байгалийн ухааны тэнхимээс жил бүр уламжлал болон зохиогддог олимпиадыг тэнхимийн багш нарын хамт зохион явуулсан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Г.Хишигбаяр